Obras

Obras (Incompletas): 


 • Narrativa en galego:
 • Do caso que ll'aconteceu ó doutor Alveiros. "Terra A Nosa !". A Coruña. 1919
 • O lobo da xente. Lar. A Coruña. 1925
 • A velliña vella, Céltiga. B. Aires. 1925
 • A trabe de ouro e a trabe de alquitrán. Lar. A Coruña. 1925
 • A Coutada. Lar. A Coruña. 1926
 • Os europeos en Abrantes. Epopeia en prosa, in rev. Nós, nº 39, 40. 1927
 • O Porco de Pé. Nós. A Coruña. 1928
 • O señor feudal, in rev. Nós, nª 74. 1930
 • Teatro en galego:
 • O bufón d`El Rei. Drama en catro pasos, Nós. A Coruña. 1928
 • Ensaio en galego:
 • Teoría do nazonalismo galego. A Nosa Terra. A Coruña. 1918
 • Teoría d'o nacionalismo galego. La Región. Ourense. 1920
 • O programa do nazonalismo. A Nosa Terra. 1931
 • Nós, os inadaptados, in rev. Nós, nº 115, 1933
 • Mitteleuropa. Impresiós d'unha viaxe. Nós. Santiago. 1934
 • Nacionalismo galego. Alento: Boletín de Estudos Políticos. Santiago-Noia. 1934-1935.
 • Leria. Galaxia. Vigo. 1961.
 • Doutrina e ritual da Moi Nobre Orde Galega do Santo Grial, edición póstuma de Joaquim Ventura, Xunta de Galicia, 1997.
 • Etnografía en galego:
 • Etnografía e folkore de Melide, in VV.AA., Terra de Melide. Seminario de Estudos Galegos. Santiago. 1933
 • Etnografía: Cultura espiritual, in VV.AA., Historia de Galiza, t. I. Bós Aires. 1962
 • Narrativa en castelán:
 • El enviado. Mi Tierra. Ourense. 1911
 • La puerta de paja. Planeta. Barcelona. 1953
 • Ensaio en castelán:
 • Elementos de metodología de la Historia. Nós. A Coruña. 1920
 • El problema político de Galicia. Ciap. Madrid. 1930
 • Psicología del librepensador. Ourense. 1937
 • Satanás, biografía del diablo. Libros y Revistas. Madrid. 1947
 • Libro de las "Horas". Tanco. Ourense. 1961 (artigos publicados no xornal La Región)
 • Mitología cristiana. Editora Nacional. Madrid. 1963
 • Orden y caos. Exégesis de los mitos. Madrid. 1963
 • Las Tinieblas de Occidente: Ensayo de una valoración de la civilización europea. Sotelo Blanco. Santiago. 1990
(edición póstuma de Manuel Outeiriño sobre orixinal da primeira década do século XX)
 • Historia en castelán:
 • Historia de los judíos desde la destrucción del templo. Barcelona. 1944
 • La Historia de Oriente contada con sencillez. Escelicer. Cádiz. 1955
Xeografía en castelán:
 • Provincia de Orense, in F. Carreras Candi, editor. Geografía del Reino de Galicia. Barcelona, s.a.

Nenhum comentário: